OM JOBBPORTALEN SVERIGE AB

”Ingången till jobb”

OM OSS

Jobbportalen Sverige AB grundades 2019 av Alexander Resic med syftet att tillhandahålla en mötesplats för arbetssökande och de som drömmer om att byta karriär eller byta jobb. Med sin gedigna kompetens, expertis och mångåriga yrkeserfarenhet har Alexander Resic tillsammans med sitt nätverk och team skapat en plattform och en ingång till jobb.

I sin helhet är Jobbportalen även mötesplatsen för arbetsgivare och rekryterare med mål att effektivt öka arbetsmöjligheter till de som är arbetssökande och till de som vill byta karriär.

Med sitt nätverk av team och konsulter erbjuder Jobbportalen sin expertis inom; cv optimering (inkl. registrering), jobbsökning, karriärvägledning och “executive coaching”.

Jobbportalen grundar sig i en operativ kraft och med ett starkt nätverk – inom Sverige, Norge och Danmark. Jobbportalen team arbetar geografiskt oberoende.

VÅR FILOSOFI

Why/ Varför gör vi det vi gör?

Jobbportalen Sverige AB’s varför är att få så många människor matchade ut till nya jobb som möjligt.

Vi vet att det finns drygt 350.000st arbetssökande i Sverige, varför kan vi inte bara matcha dem? Detta pussel vill vi vara med och lösa!

Vi vet också att det finns drygt 5 milj svenskar som har ett arbete och många av dem vill bara byta jobb, dessa vill vi hjälpa att hitta en ny arbetsgivare!

Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kandidater, dessa arbetsgivarna vill vi hjälpa genom att förkorta sökvägen till deras nya kandidat!

En del av de 350.000st arbetssökande i Sverige står alldeles för långt ifrån arbetsmarknaden, dessa vill vi hjälpa att hitta rätt stöd hos de bästa Stöd och matchningsaktörerna (SToM) på marknaden.

HowHur gör vi det vi gör?

Vi tar fram det bästa ur våra kunder och förtydligar vad det är de vill göra och hjälper dem att hitta rätt väg framåt.

Vi skapar ett CV som verkligen visar vem vår kund är, vi skapar inte bara ett klassiskt CV utan även en CV-Video som visuellt visar vår kunds styrka.

Vi hjälper alla våra kunder hela vägen fram till intervjun och vi slutar inte fören ett nytt jobb har hittats.

En del av våra kunder (arbetsgivarna) har svårigheter att hitta rätt kandidat. Detta har vi en unik modell för som göra det mindre kostsamt och mindre tidskrävande för våra kunder.

Vi har flera samarbeten med några av de mest framgångsrika Stöd och matchningsaktörerna (SToM) på marknaden, dessa hjälper vi att få in flera deltagare till sig som de sedan kan stötta.

WhatVad är det vi gör?

Vi hittar nytt jobb till arbetssökande och matchar så många som möjligt ut i jobb!

Vi hjälper missnöjda anställda att lättare byta/hitta ny arbetsgivare!

Vi förkortar/minskar sökvägen och kostnaderna för arbetsgivarna till deras nya kandidater!

Vi är inte naiva utan de som står för långt ifrån arbetsmarknaden hjälper vi att hitta den bästa Stöd och matchningsaktören (SToM) på marknaden och lotsar in dem dit för hjälp!

Personalen

Alexander Resic

VD

Email: alexander@jobbportalen.nu